...::SUYUN ANALİZ RAPORU::...


Analiz yapılan kaynağın adı : Eskişehir Sakarıılıca Kaplıcalar
Analiz yapanlar : Kimya Müh. Nermin ÖZER-Bıo. Zeynel Abidin TURAN Kimya Yük. Müh. A. Banu BAYAR
Numunenin alındığı tarih : 16 Ocak 1989
Suyun bulunduğu yer : Eskişehir Sakarıılıca
Suyun ismi ve cinsi : Sakarıllıca Kaplıcaları - Kaplıca suyu (Sıcak su)
Renk ve tortu : Bulanı - yok
Koku ve tat : Kokusuz
PH : 6.64
Nitrat : Yok
Amonyak : Yok
Toplam sertlik (FS) : 80 (EİDTA ile)
Karbondioksit (g/lt) : 0.979
Organik maddeler için sarfedilen oksijen (mgr/lt) : 1.6
İletkenlik (umhos) : 734.7 Florür (mg/lt) : 0.8448

KATYONLAR Miligram Milival
Sodyum iyonu       Na 300.150 13.050
Kalsiyum iyonu      Ca 48.069 2.040
Magnezyum İyonu Ma 165.321 13.600
Demir Aleminyum İyonu Fe-Al 0.633 0.022
ANYONLAR
Sülfat İyonu   So4 49.532 1.031
Klörür            Cl 65.320 1.841
Hidro Karbonat İyonu HCH3 1598.200 26.200
Nitrat İyonu     NO3 Yok -
Metasilikat Asidi   H2SiO3 165.100 -
TOPLAM 2392.352 39.072