...::Kaplıcanın Konumu ve Coğrafi Durumu::...


Eskişehir 'in 28 km kuzeyinde, sakarya vadisinde Sakarya vadisinde Sakarılıca Köyü sınırları içirisinde bulununan kaplıcamız dere yatağı yamaçlarına serpilmiştir. Sakarıılıca Kaplıcaları orman içerisinde bulunması nedeniyle mesire yeri olarak iyi bir orman için dinlenme yeridir.